บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นจริงหรือไม่?

บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นจริงหรือไม่

จากการวิจัยพบว่า  การที่เราเปลี่ยนจากบุหรี่มวนมาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น  Kardinal Stick หรือ Relx  Relx  Infinity  ต่าง ๆ  ทำให้สุขภาพหัวใจของผู้สูบบุหรี่ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์  สงสัยจะเป็นเรื่องจริง  เพราะมีผลงานการวิจัยออกมาแล้ว  ซึ่งได้ใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้นานหนึ่งเดือน  และมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าร่วมการทดลองนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 114 คน  บ่งบอกว่า การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า มีแนวโน้มช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกหรือเปราะบางลงได้

ทีมนักวิจัยย้ำว่า  การสูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้ปลอดภัย  เพียงแต่ให้โทษน้อยกว่าการสูบบุหรี่  สารเคมีในบุหรี่ทำให้หลอดเลือดแดงหดตัวแคบลงเมื่อไปรวมตัวกับตะกอนไขมัน  และทำให้เส้นเลือดตีบตันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การสูบบุหรี่จึงเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายเป็นสองเท่า  หลักฐานก็คือ  โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีน้อยมาก  วัดผลกระทบของสุขภาพหัวใจจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า มวนเดียว

บุหรี่ไฟฟ้า ทำลายเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเรา

จากงานวิจัยของประเทศอังกฤษ  พบหลักฐานบ่งชี้ว่า  บุหรี่ไฟฟ้า ชนิดต่าง ๆ  อาจทำลายเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญของร่างกาย  และอาจมีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่คนส่วนใหญ่เชื่อกัน  ละอองไอน้ำจาก บุหรี่ไฟฟ้า นั้น  ไปหยุดยั้งการทำงานของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญในปอดและกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบ  และไปยับยั้งการทำงานของ  อัลวีโอลาร์ มาโครเฟจ  ซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตราย  เช่น  อนุภาคของฝุ่น  เชื้อแบคทีเรีย 

และสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่าง ๆ  จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคล้ายกับที่พบในกลุ่มผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง   แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่จากใบยาสูบ ในแง่ของความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แต่ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวหากสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ติดต่อกัน 20-30 ปี  แต่การวิจัยชิ้นนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแค่นั้น  บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้ปลอดภัย  100%  แต่มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างชัดเจน  ผู้สูบบุหรี่ธรรมดาที่กำลังคิดเปลี่ยนไปสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ควรเริ่มเปลี่ยนไปใช้อย่างสมบูรณ์

บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นจริงหรือไม่

บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย น้อยกว่าบุหรี่ม้วน มากน้อยแค่ไหน?

อย่างที่เราๆรู้กันอยู่ว่า  บุหรี่ไฟฟ้า เป็นที่นิยมมากขึ้น  คาดว่าผู้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 55 ล้านคนภายในปี 2021 และนักวิจัยจากยูเครนได้ทำการทดลอง  ซึ่งปรากฏชี้ชัดให้เห็นว่าบุหรี่ธรรมดาอันตรายกว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอย่างมาก  สารทาร์เกิดเฉพาะจากบุหรี่ธรรมดาเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญ และองค์การอนามัยโลก  กังวลเรื่อง  เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ไม่ได้ว่าผลร้ายในระยะยาวของการสูบบุหรี่คืออะไร  ถึง บุหรี่ไฟฟ้า จะมีคนนิยมสูบมากขึ้น  แต่บางประเทศยังห้ามจำหน่าย

เรื่องของการแอบซื้อแอบขายก็ยังมีให้เห็น  เช่น  ประเทศอังกฤษกำหนดให้ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ช่วย เลิกบุหรี่  และได้มีการเรียกร้องให้มีการเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้า  ได้รับใบอนุญาตทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น  และต้องการให้โรงพยาบาลจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ให้แก่คนไข้ได้  จัดพื้นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ให้แก่คนไข้ได้สูง  แนะนำให้นายจ้างจัดพื้นที่ให้แก่พนักงานเอาไว้สูบบุหรี่อีกด้วย