Tag Archives: Kardinal Stick

Relx สรุปแนวทางปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าที่งานบทบาทของเทคโนโลยี GTNF Role of Technology

Relx สรุปแนวทางปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าที่งานบทบาทของเทคโนโลยี GTNF Role of Technology

           Relx เป็น บุหรี่ไฟฟ้า ที่นิยมมากพอ ๆ กับ Kardinal Stick มีหลายผลิตภัณฑ์และหลายรสชาติ หลายกินให้เลือก เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ หรือต้องการไม่อยากมีกลิ่นปากจะกลิ่นบุหรี่ ตัวนี้เหมาะมากที่สุด มีหลายแบบ เช่น Relx Infinity, Relx Zero  Relx Technology กับนวัตกรรมในอนาคตอันใกล้นี้           ในงานยาสูบและนิโคติน  หัวหน้าฝ่ายกิจการภายนอกทั่วโลกของ Relx Technology ได้พูดเกี่ยวกับหัวข้อ “นวัตกรรมในอนาคตอันใกล้” ทางขณะได้สำรวจหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากลที่เพิ่มมากขึ้น ในฐานะทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้ และการป้องกันเยาวชนและการค้าที่ผิดกฏหมาย GTNF เป็นหนึ่งในฟอรั่มยาสูบและนิโคตินชั้นนำของโลก  โดยวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ตัวแทนรัฐบาล นักลงทุน และสมาชิกของอุตสาหกรรมยาสูบและนิโคติน          งาน GTNF ในปีนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีที่อุตสาหกรรมสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและกฏระเบียบโดยตอบสนองต่อความต้องการ ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากสังคมโลกของเรา ในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ          ด้วยเป้าหมายดังกล่าว Mr.Ng อธิบายว่า นอกเหนือจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ยังมีหลายด้านที่วิทยาศาสตร์ การวิจัย […]