Relx Pod Mango Splash

Original price was: $600.00.Current price is: $500.00.

น้ำยากลิ่นMango Splash (มะม่วง)

ผลไม้เอกลักษณ์ไทยใคร ๆ ก็นึกถึงมะม่วงด้วยความหอมสดชื่นแบบหวานซ่อนเปรี้ยวกลมกล่อมลงตัว

(NICOTNIE 3%)
(Cool Level 2)

(1 กล่องมี 3 หัว)