น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Ks Lumina Pod

$0.00

ซึ่งหากถ้ามีการผลิต น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เฉพาะรุออกมา จะมาในชื่อรุ่นว่า Ks Lumina Pod ท้ายที่สุดนี้ Pod Ks Lumina นั้น เป็นการคาดการว่าอาจจะมีการผลิตออกมา หรือ อาจจะไม่มีการผลิต ยังคงใช้ Ks Pod Max หรือ Ks Kurve Pod เหมือนเดิม ก็เป็นไปได้